Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pasientrettigheter

Regjeringen foreslår å bevilge 13,5 millioner kroner til å gjennomføre Stortingets vedtak om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Regjeringen foreslår å bevilge 5,4 millioner kroner til administrasjon av ordningen til sykehusbehandling i andre EU/EØS-land (pasientrettighetsdirektivet).

Se også  Prop. 135 S (2013–2014)