Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Personvern og informasjonssikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til informasjonssikkerhet og helseadministrative registre. Det skal etableres en felles nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for identitets- og tilgangsstyring for samhandling og informasjonsdeling på tvers av virksomheter i helse- og omsorgssektoren. En nasjonal sikkerhetsinfrastruktur krever helseadministrative registre med god datakvalitet og et forvaltningsapparat med tydelig ansvarsfordeling.