Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleums- og energiforskning

Regjeringen foreslår å øke støtten til energi- og petroleumsforskning over Olje- og energidepartementets budsjett, til totalt 750 millioner kroner.

Størsteparten av bevilgningen disponeres av Norges forskningsråd. Regjeringen foreslår at 396 millioner kroner går til energiforskning, og at om lag 290 millioner kroner benyttes til petroleumsforskning.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 200 millioner kroner til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndterings­teknologi gjennom CLIMIT-programmet. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges forskningsråd.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.30 og 18.40