Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleumsvirksomheten

Statens samlede nettoinntekter (skatt og avgift, SDØE og utbytte fra Statoil) 2014: 297 milliarder kroner
Statens samlede nettoinntekter (skatt og avgift, SDØE og utbytte fra Statoil) 2015: 304 milliarder kroner

Oljeprisforutsetning 2014: 670 2015-kroner/fat
Oljeprisforutsetning 2015: 650 2015-kroner/fat

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.10

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet