Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Plan- og byggesaker

Regjeringen vil legge til rette for raskere og enklere prosesser for plan- og byggesaker. Det foreslås å bevilge 10 millioner kroner til å digitalisere, forenkle og automatisere plan- og byggesaksbehandlingen i kommunene.

Satsingen vil også bidra til å styrke lokal medvirkning i planprosesser og gjøre det lettere for kommuner med svak kompetanse å håndtere krevende utbyggingsplaner.

Det foreslås også å øke bevilgningen til ByggNett med 15 millioner kroner for å stimulere til økt digitalisering i byggsektoren.

Se også ByggNett