Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Poseavgift

Stortinget har vedtatt at det innføres avgift på bæreposer av plast eller papir fra 15. mars 2015. Forslag til nytt regelverk er nå på høring. Det er foreslått at poser med et voluminnhold på over 5 liter skal omfattes av den nye avgiften med visse unntak, som for eksempel poser til avfallshåndtering på rull. Poser med et voluminnhold på over 80 liter skal heller ikke omfattes.

I forslaget omfattes poser av plast uavhengig av om plasten er gjenvunnet og hvor høyt plastinnholdet i posen er. Det er heller ikke gitt egne regler for bioplast.

Forslaget til nytt regelverk er sendt ut på høring av Toll- og avgiftsdirektoratet på vegne av Finansdepartementet, og høringsfristen er 27. februar 2015. Høringen kan leses på Tollmyndighetenes nettsider.