Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politianalysen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 150 millioner kroner til politiet i 2015 til igangsetting og gjennomføring av politireformen. Regjeringen vil omstrukturere politiet for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet, sikre en god beredskap og yte god publikumsservice. Dette skal skje gjennom å slå sammen politidistrikter til færre og større distrikter, samtidig som politiets tilstedeværelse styrkes lokalt.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet