Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – IKT

Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 200 millioner kroner fra 2014 til IKT-tiltak i politiet, herunder implementering av politiregisterloven og nytt saksbehandlersystem for pass og innføring av nasjonalt ID-kort.

I tillegg foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til IKT i politiet med 40 millioner kroner i 2015, fordelt med 23,5 millioner kroner til tiltak som gjør det mulig for politiet å benytte håndholdte enheter til ID-kontroll og 16,5 millioner kroner til mobil tilgang til politiets systemer (Mobiliti).

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet