Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med til sammen 68 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til forbedring av spaning- og innhentingskapasiteten, flere stillinger på grunn av skjerpet trusselbilde, ulike IKT-tiltak og økt bevilgning til livvakttjenesten (bemanning, utstyr mv.).

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet