Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Produktavgiften

Regjeringen foreslår å redusere produktavgiften til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen fra 3,3 prosent til 3,1 prosent. Produktavgiften skal dekke mellomlegget mellom mellomsats og høy sats i trygdeavgiften, kollektiv medlemspremie til yrkesskadetrygd, kollektiv forsikring for tilleggssykepenger og stønad til arbeidsledige i næringen. Det svares produktavgift av all fangst fra norske fartøy. Reduksjonen skyldes forventninger om lavere utbetalinger til sykepenger.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 5.3