Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Realfag

Regjeringen vil lansere en ny nasjonal realfagsstrategi i 2015, som skal bidra til å heve det generelle kompetansenivået i realfag, og få flere elever til å prestere på de høyeste nivåene.

Et virkemiddel blir utvikling av såkalte realfagskommuner. Det vil bli gitt faglig og økonomisk støtte for å få skoler og kommuner til å satse systematisk på realfag. Det foreslås 20 millioner kroner til realfagskommuner i budsjettet for 2015.

Departementet vil styrke Lektor 2-ordningen og øke tildelingen fra 7,5 til 14 millioner kroner i 2015. I Lektor 2-ordningen underviser fagpersoner fra arbeidslivet med realfagskompetanse i enkelttimer på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående opplæring.