Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Redningshelikoptre

Justis- og beredskapsdepartementet har skrevet under kontrakt for kjøp av nye redningshelikoptre og foreslår også betydelige midler til vedlikehold, oppgradering og modifisering av dagens redningshelikoptre. Samlet foreslås det avsatt i overkant av 1,1 milliarder kroner i 2015 til disse tiltakene.