Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Regelråd

Regjeringen foreslår å opprette et særskilt regelråd som skal vurdere om konsekvensene for næringslivet av nye regler er tilstrekkelig utredet, og om de er utformet slik at de oppnår sitt mål til en relativt sett lav administrativ kostnad for næringslivet. I tråd med Stortingets vedtak er utredning om etablering og drift gjennomført. Nærmere innretning og mandat for regelrådet avventer innspill fra høringsrunden.