Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Regional- og distriktspolitiske tiltak

Regjeringen prioriterer næringslivets generelle rammebetingelser og målretter den distriktspolitiske innsatsen mot bedrifts- og næringsrettede tiltak. Budsjettrammen på programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk foreslås redusert med om lag 230 millioner kroner i 2015. Dette bidrar blant annet til å gi rom for satsinger på vekstfremmende skattelettelser, forskning og fysisk infrastruktur, herunder vedlikehold av fylkesveier.