Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Regjeringskvartalet - sikringstiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 480 millioner kroner til å videreføre arbeidet med en sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet. Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2018.

Arealene etableres under bakkeplan og inngår som fundamentering av framtidige bygg i regjeringskvartalet.

Videre foreslås 80 millioner kroner til sikringstiltak i R5, R6 og Regjeringens representasjonsanlegg.