Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Regjeringskvartalet – erstatningslokaler for departementene

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 618 millioner kroner til å dekke økte kostnader etter 22. juli 2011. Dette beløpet omfatter 385 millioner kroner til husleie og 233 millioner kroner til sikringstiltak i erstatningslokalene. Av dette avsettes 197 millioner kroner til nødvendig fasadesikring.