Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er en næringsavtale mellom staten og Norske reindriftsamers landsforbund. Regjeringen foreslår at det bevilges 111,5 millioner kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen. Det er en økning på 2 millioner kroner fra 2014. Hovedmålet med avtalen er å bidra til å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Tilpassing av reintallet krever økt uttak av slakterein. Med dette som utgangspunkt, prioriterer reindriftsavtalen særlig tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt. Avtalen gir grunnlag for økt inntjening gjennom økt slakteuttak. Avtalen vektlegger de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet.