Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester ─ toppfinansiering

Formålet med ordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.

I 2014 får kommunene kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter utover et innslagspunkt på 1 010 000 kroner.

Regjeringen foreslår at kommunene også i 2015 skal få kompensert 80 prosent av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet.Innslagspunktet prisjusteres med lønnsveksten i kommunene i 2014, og økes med 37 000 kroner utover dette, til 1 080 000 kroner. Dette innebærer en forsiktig innstramming i ordningen.

Det statlige bidraget over ordningen øker med 975 millioner kroner til vel 7,8 milliarder kroner i 2015.