Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Restaurering av myr

Regjeringen vil bruke 3 millioner kroner til restaurering av grøftet myr i og utenfor verneområder.

Klimakur 2020 trekker frem restaurering av myr som et tiltak som kan gi betydelige klimagassreduksjoner og som er svært kostnadseffektivt.