Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Riksvegferjer

Regjeringen foreslår å bevilge 694,5 millioner kroner til statlig kjøp av riksvegferjetjenester. Dette er en økning på 178,4 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2014.

Økningen er knyttet til oppstart av ny anbudsperiode på sambandet E39 Lavik – Oppedal i Sogn og Fjordane i 2015. I tillegg vil det bli satt inn ekstra ferjekapasitet i sambandene E39 Halsa – Kanestrøm og E39 Molde – Vestnes i Møre og Romsdal. Dette vil gi økt rutefrekvens og føre til at det blir færre kjøretøy som ikke kommer med på ønsket ferjeavgang i disse to sambandene.

Utover dette foreslås det i hovedsak å videreføre ferjetilbudet fra 2014. Det er besluttet at ferjesambandet Volda – Folkestad i Møre og Romsdal skal videreføres som riksvegsamband.

I budsjettforslaget er det lagt til grunn at kjøretøy- og passasjertakstene økes med gjennomsnittlig 4,1 prosent, medregnet 0,8 prosent for å dekke reduserte inntekter som følge av økt rabattsats for storbrukerkort.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg