Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rovvilt

Regjeringen foreslår å sette av 7 millioner kroner til omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold. Tilskuddet er ment for dyreeiere som over lengre tid har hatt omfattende rovviltskader og ønsker en omstilling til annen næringsvirksomhet på gården. Formålet med tilskuddsordningen er å redusere tap av sau og risiko for dyrelidelser i særlig utsatte rovviltområder.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 1,5 millioner kroner til et prosjekt for å framskaffe nødvendig og representativ kunnskap om tapsårsaker i husdyr- og reindriftsnæringen. Siktemålet er raskest mulig å få frem slik kunnskap, slik at den kan brukes av forvaltningen i arbeidet med å utmåle en mest mulig riktig erstatning.

Arbeidet skjer i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.