Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

SDØE - Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums­virksomheten

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) anslås til 115,4 milliarder kroner. Anslaget er utarbeidet på grunnlag av en gjennomsnittlig oljepris på 650 kroner per fat.

Det budsjetteres med 38 milliarder kroner i investeringer under SDØE i 2015, i hovedsak til boreinvesteringer og modifikasjonsprosjekter på felt som Troll, Gullfaks og Oseberg. I tillegg planlegges det investeringer i utbyggingen av Martin Linge og i felt som Maria og Johan Sverdrup, som planlegges besluttet i slutten av 2014 eller i 2015.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.10