Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet

 • Rehabilitere Norges idrettshøgskole
  Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til å rehabilitere Norges idrettshøgskole. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.
 • Nytt medisin- og helsefagbygg ved Universitetet i Tromsø
  Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2018.
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Urbygningen, rehabilitering
  Regjeringen foreslår å bevilge 210 millioner kroner til å rehabilitere og oppgradere Urbygningen. Rehabiliteringen er forventet ferdigstilt andre halvår 2015.
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Nye universitetet og Veterinærinstituttet, Nybygg
  Regjeringen foreslår å bevilge 457 millioner kroner til nybygget. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019.
 • Universitetet i Bergen
  Universitetsmuseet, Rehabilitering
  Regjeringen foreslår å bevilge 90,2 millioner kroner til rehabilitering av Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2015.
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, nybygg
  Regjeringen foreslår å bevilge 475,9 millioner kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019.
 • Høyskolen i Sør-Trøndelag, Nytt teknologibygg
  Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner til nytt teknologibygg ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2016.
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Nybygg for samlokalisering
  Regjeringen foreslår å bevilge 166 millioner kroner til Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.
 • Ila fengsel og forvaringsanstalt
  Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til økt sikkerhet ved fengselet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2016.
 • Politiets utlendingsinternat på Trandum, økt kapasitet
  Regjeringen foreslår å bevilge 49 millioner kroner til å utvide kapasiteten ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2016.
 • Beredskapssenter for politiet
  Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til planlegging og prosjektering av beredskapssenter for politiet.