Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykepenger - økt inntektsgrunnlag for rett til sykepenger

Regjeringen vil innrette sykepengeordningen mer mot yrkesaktive som har en arbeidsinntekt som vesentlig bidrar til selvforsørgelse. Det foreslås derfor at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra folketrygden heves fra 0,5 G til 1 G. G er grunnbeløpet i folketrygden, og tilsvarer 88370 kroner fra 1. mai 2014.

Endringen anslås å redusere utbetalingsbehovet til sykepenger i 2015 med 21 millioner kroner.