Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykmelding - beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere (normerte sykmeldingsperioder)

Regjeringen har satt i gang utviklingsarbeidet for et beslutningsstøttesystem for sykmeldere (normerte sykmeldinger). Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til å fortsette utviklingsarbeidet i 2015, med sikte på at systemet skal innføres så snart det er faglig forsvarlig.

Partene i arbeidslivet og Legeforeningen vil bli involvert i oppfølgings- og utviklingsarbeidet som skal gjennomføres.

Bevilgningen fordeles med 10 millioner kroner på kapittel 762, post 21 under Helse- og omsorgsdepartementet og 10 millioner kroner på kapittel 605, post 01 under Arbeids- og sosialdepartementet.