Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykmelding - ny medisinsk vurdering etter seks måneder

Regjeringen foreslår å iverksette et forsøk med annen sykmelder enn pasientens fastlege etter seks måneders sykmelding. Etter at forsøket er gjennomført tas det stilling til om eller på hvilken måte fastlegens sykmeldingsrett etter seks måneder skal endres. Partene i arbeidslivet og Legeforeningen vil bli involvert i oppfølgingen av forsøket.

Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner til forsøket.