Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Talegjenkjenningsprogram på norsk

Talegjenkjenning er teknologi som gjør det mulig å styre datamaskiner og diktere tekst ved hjelp av tale. Teknologien er i dag tilgjengelig på engelsk, men ikke på norsk. Personer med varig nedsatt funksjonsevne kan i dag få stønad til talegjenkjenningsprogram på engelsk dersom dette vurderes som et nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel.

Regjeringen ønsker å bidra til utvikling av et talegjenkjenningsprogram på norsk. Programmet vil også kunne være til nytte for skoleelever med lese- og skrivevansker, samt at det vil kunne brukes til teksting av direktesendte TV-programmer.

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til utvikling av talegjenkjenningsprogram på norsk. Midlene vil i henhold til lov om offentlige anskaffelser lyses ut i åpen anbudskonkurranse innenfor EØS-området.