Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tannhelse

Regjeringen foreslår at Folketrygdens refusjonstakster videreføres på 2014-nivå. Ved ytterligere omdisponeringer fra folketrygdens stønadsordning foreslås det 8 millioner kroner til økt spesialistutdannelse av tannleger og 14 millioner kroner til videre oppbygging av regionale odontologiske kompetansesentre.