Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tele

For å gjøre ekomnettene mer robuste og styrke beredskapsevnen, foreslå Regjeringen 75,8 millioner kroner til telesikkerhet og beredskap, en økning på 17 millioner kroner fra saldert budsjett 2014.

Videre blir det foreslått 50 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om post og tele