Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tippenøkkel

Tippenøkkelen er betegnelsen på fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping AS til aktuelle formål (spillemidler).

Regjeringen gjennomfører omleggingen til ny tippenøkkel og vil fremme forslag om endring i pengespilloven slik at 64 prosent av overskuddet i Norsk Tipping AS tilfaller idrettsformål, 18 prosent tilfaller kulturformål og 18 prosent samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Forslaget innebærer at staten ikke lenger mottar en andel av overskuddet fra Norsk tipping.

Prognoser viser at økningen i spillemidler til idrettsformål kan bli 332 millioner kroner, sammenliknet med beløpet i 2014. Dette er en økning på 17,9 prosent. I 2014 var det 56 prosent av Norsk Tippings overskudd som tilfalt idrettsformål.

De økte midlene skal i første rekke benyttes til idrettsanlegg.

Endringen i tippenøkkelen vil med dagens prognoser gi 122 millioner kroner i økning til kulturformål. Dette er en økning på 24,6 prosent. For 2015 vil dermed 616 millioner kroner i spillemidler bli disponert til kulturformål.

Kulturdepartementet foreslår å flytte tilskudd som i 2014 ble bevilget over statsbudsjettet til tippenøkkelen. Dette gjelder i hovedsak søknadsbaserte tilskuddsordninger. I tillegg foreslår departementet at tilskudd til skværriggerne blir finansiert av spillemidlene.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet