Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Toppskatt

Innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten økes med om lag 7 500 kroner utover anslått lønnsvekst fra 527 400 kroner til 552 300 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 i toppskatten økes med anslått lønnsvekst fra 857 300 kroner til 885 600 kroner. Satsene i toppskatten holdes uendret på 9 prosent (7 prosent i Finnmark og Nord-Troms) i trinn 1 og 12 prosent i trinn 2.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.2.2