Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trygdeavgift

Regjeringen foreslår å redusere trygdeavgiften etter høy sats og mellomsats, det vil si på lønn, trygd og næringsinntekter, med 0,1 prosentenhet til 11,3 prosent og 8,1 prosent Trygdeavgiften etter lav sats (pensjoner) foreslås holdt uendret på 5,1 prosent.

Nedre grense i trygdeavgiften foreslås økt fra 39 600 kroner til 49 650 kroner. Det innebærer at den såkalte frikortgrensen øker til 50 000 kroner.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.2.3