Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trygg sjømat

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 10 millioner kroner for å forske på bruken av plantevernmidler i fôr til oppdrettsfisk. Dette er viktig for å kunne fastsette riktige grenseverdier.

Se også Marin forskning