Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

Det er en målsetting å øke antall plasser med om lag 200 totalt i de fire helseregionene ved å kjøpe mer døgnkapasitet innen TSB fra ideelle virksomheter i løpet av 2014. Resterende helårsvirkning av økt kapasitet vil komme i 2015.