Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tvisteløsning

Regjeringen foreslår at dagens tilbud om klageordninger utenom domstolene utvides til å gjelde alle forbrukeravtaler, med noen få unntak. Regjeringen foreslår å styrke Forbrukerrådet med 17, 4 millioner kroner i 2015 for å utvide tilbudet om mekling og 1, 5 millioner kroner til Forbrukertvistutvalget for å kunne behandle saker av prinsipiell karakter. En rekke nye stillinger som skal utføre meklingsoppgaver samles og lokaliseres ved Forbrukerrådets lokalkontor i Tromsø. Deler av bevilgningen til Forbrukerrådet vil gå til Forbruker Europa.

Se også pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet