Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uførereform – overgangsregler for uførepensjonister

Ny uføretrygd trer i kraft 1. januar 2015. Den nye uføretrygden skal skattlegges som lønn, og skattebegrensningsregelen oppheves for uførepensjonister. Regjeringen foreslår å innføre en overgangsordning for å lette overgangen til ny uføretrygd for uførepensjonister som får en betydelig nedgang i inntekt etter skatt på grunn av lavere skatteverdi av inntektsfradrag.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.6