Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd – nytt barnetillegg fra 2016

Regjeringen foreslår å erstatte dagens behovsprøvde barnetillegg med et standardisert barnetillegg. Det nye tillegget skal være på nivå med barnetillegget som gis til mottakere av arbeidsavklaringspenger, og vil gjelde for personer som mottar uføretrygd fra 1. januar 2016.

Det foreslås en overgangsordning på tre år for mottakere av behovsprøvd barnetillegg på tidspunktet for omleggingen, hvor det nominelle beløpet for det behovsprøvde barnetillegget vil trappes ned til ¾ i 2016, ½ i 2017 og ¼ i 2018.

Bakgrunnen for forslaget er at arbeidsinsentivene i dagens uførepensjonsordning med behovsprøvde barnetillegg er dårlige for lavinntektsgrupper med barn, fordi kompensasjonsgraden (samlet ytelse sett i forhold til tidligere inntekt) i en del tilfeller kan bli svært høy.

Et betydelig høyere barnetillegg i uføretrygden enn for arbeidsavklaringspenger vil dessuten kunne føre til at enkelte ønsker å komme raskt over på uføretrygd. Dette vil kunne redusere den enkeltes innsats for å bli værende i eller komme tilbake i arbeid.