Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ukraina/Moldova

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Ukraina og Moldova med 180 millioner kroner, til 290 millioner kroner. Denne kraftige økningen er et bidrag til stabilisering og reform.

Russlands folkerettslige anneksjon av Krimhalvøya og vedvarende destabilisering av Øst-Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. I forbindelse med utviklingen i Ukraina er situasjonen for flere av landene i regionen endret. Den positive utviklingen av europeisk samarbeid og integrasjon er kommet under kraftig press.

I mange land i regionen ser vi en tilstramning i autoritær retning, der demokrati, menneskerettigheter og sivilt samfunn er på vikende front. Fra norsk side er det viktig at vi sammen med våre allierte og nære partnere motvirker en videre utvikling i negativ retning og bidrar til stabilisering, opprettholdelse av et mest mulig åpent samarbeidsklima, og en styrking av det europeiske verdifellesskapet.

Dette gjelder i særlig grad Ukraina, Moldova og Georgia, som gjennom avtaler om assosiering og omfattende frihandel med EU knyttes tettere til EU både økonomisk og politisk.

Regjeringen ønsker å bidra til en økt innsats i regionen. Hovedsatsingene for støtten i 2015 vil være innen energi og energieffektivisering, utvikling av næringsliv og tilpasning til handel og økonomisk samarbeid, samt justissektorreform og godt styresett. I tillegg tas det sikte på å gi Ukraina budsjettstøtte i lys av landets prekære økonomiske situasjon.