Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ungdommens kulturmønstring

Tilskuddet til Ungdommens kulturmønstring øker med 1 million kroner i budsjettforslaget for 2015, som et ledd i Regjeringens satsing på unge talenter.