Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte Statoil ASA

Det budsjetteres med et utbytte fra Statoil ASA på 14 955 millioner kroner. Dette er en teknisk videreføring av utbytte Statoil ASA utbetalte i 2014 og som gjelder regnskapsåret 2013. Det er innført kvartalsvise utbyttebetalinger for Statoil ASA fra første kvartal 2014.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.10