Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte -NFD

Det budsjetteres med 14,9 milliarder kroner i samlet utbytte fra statens aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning i 2015.

For børsnoterte selskaper har Regjeringen ikke beregnet egne anslag for utbytte i 2015, men har teknisk videreført utbetalt ordinært utbytte per aksje fra foregående år.

Les mer om hvordan utbyttebeløpet fordeler seg per selskap i Prop. 1 S Nærings- og fiskeridepartementet, kapittel 5656