Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanning for utvikling

Regjeringen foreslår en kraftig økning i støtten til utdanning i fattige land. Utdanning for alle er ikke bare en menneskerett, det er en betingelse for vekst og utvikling. I 2015 skal 2,35 milliarder kroner gå til utdanning, det er 550 millioner kroner (30 prosent) mer enn i 2014.

58 millioner barn er i dag uten skolegang. Regjeringen vil derfor øke innsatsen for utdanning i de kommende år.

Vi vil legge spesielt vekt på jenters utdanning. Jenter som får utdanning gifter seg senere, får barn senere, har større mulighet til å få jobb og får bedre helse for seg selv og egne barn. I Afrika sør for Sahara anslås barnedødeligheten å kunne vært redusert med inntil 40 prosent dersom mødrene deres hadde hatt videregående skolegang.

Hovedformålet med satsingen er å bidra til at alle får tilgang til utdanning av god kvalitet, som kvalifiserer til arbeidslivet, for derigjennom å bidra til grunnlaget for økonomisk vekst og utvikling i fattige land.

For å gi et godt grunnlag for læring gjennom bedre helse skal det satses på tiltak i skjæringsfeltet mellom utdanning og helse.

Det foreslås opprettet en ny post i budsjettet der bevilgningene til utdanning samles. Dette vil gi bedre oversikt og styring. Det forslås bevilget 1 650 millioner kroner på den nye posten. I tillegg er det planlagt at om lag 700 millioner kroner vil inngå i tiltak under andre poster – eksempelvis i humanitære innsatser og til sivilt samfunn.