Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanning og personell i helsesektoren

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til området utdanning og personell med til sammen 6,7 millioner kroner. Midlene foreslås til følgende tiltak:

  • 2,7 millioner kroner til legenes spesialistutdanning
  • 4 millioner kroner til ny godkjenningsordning for helsepersonell utdannet i land utenfor EØS-området.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner til lønnstilskudd til videreutdanning av sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester.