Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veg

Regjeringen foreslår å bevilge 26,8 milliarder kroner til vegformål. Dette er en økning på om lag tre milliarder kroner eller 12,4 prosent fra saldert budsjett 2014. Med den økte rammen til drift, vedlikehold og fornying vil vedlikeholdsetterslepet bli redusert i 2015. Det er første gang på flere tiår at dette skjer.

8 milliarder kroner er foreslått til store vegprosjekt.

Budsjettforslaget betyr en styrking av planlegging av nye prosjekter, blant annet viktige prosjekter for ferjefri E39.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg