Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vektårsavgiften på tyngre kjøretøy

For å bidra til å redusere kostnadene til norsk lastebilnæring, foreslår Regjeringen å omtrent halvere vektårsavgiften for 2015. Vektdelen foreslås redusert med 20 prosent, mens miljødelen foreslås fjernet. Miljødelen er ikke en presis måte å prise miljø- og helsekostnader på, siden avgiften ikke avhenger av hvor, når og hvor langt det kjøres. Forslaget anslås å gi et provenytap på om lag 200 millioner kroner påløpt og bokført i 2015.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 7.4.4