Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Verdens matvareprogram (World Food Program)

Regjeringen foreslår å øke støtten til Verdens Matvareprogram (World Food Programme) med 42 millioner kroner, fra 170 til 212 millioner kroner.

FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisasjon. WFP gir matvareassistanse i nødhjelpssituasjoner og langvarige kriser, samt fremmer global matsikkerhet. I humanitære kriser er WFPs logistikk- og nødhjelpsekspertise avgjørende for også andre humanitære aktører.

Verdens Matvareprogram er en helt sentral samarbeidspartner i akutte krisesituasjoner og er raske med å levere umiddelbar og livreddende nødhjelp. Samtidig arbeider de mer langsiktig i de langvarige krisene og fremmer matsikkerhet i utsatte situasjoner og etter kriser. WFPs bidrag til skolematprogrammer er viktige for særlig jenters utdanning. I tillegg er Matvareprogrammets målrettede innsats for bedret ernæring for gravide og barn opp til 2 års alder et viktig bidrag til bedret mødrehelse og redusert barnedødelighet.

Verdens Matvareprogram prioriterer anskaffelse av mat lokalt eller i andre utviklingsland og at givere ikke binder sine bidrag til egen produksjon. Dette er også noe Norge er opptatt av som styrerepresentant i WFP og som giver.

Regjeringen ønsker å øke støtten til Verdens Matvareprograms arbeid i felt fra 170 millioner kroner, til 212 millioner kroner i 2015.

Norge sitter i WFPs styre i perioden 2014-2016.