Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Videreutdanning for lærere

Regjeringen foreslår å øke innsatsen for videre­utdanning for lærere med 500 nye plasser i vikar­ordningen og 1 000 nye plasser i stipendordningen.

Fra høsten 2015 vil 5 050 lærere kunne få tilbud om videreutdanning. Dette er en økning på 3 250 lærere siden Statsbudsjettet 2014.

Totalt er det foreslått å bevilge om lag 1 milliard kroner til videreutdanning for lærere i 2015.