Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Visuell kunst

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til visuell kunst for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av visuell kunst. I økningen inngår blant annet følgende:

  • 8 millioner kroner til det visuelle feltet under Norsk kulturfond
  • 3,5 millioner kroner til kunstmuseer og visningsarenaer
  • 3 millioner kroner til opprettelse av en ny ordning for kunstgalleriers utenlandssatsing, forvaltet av Office for Contemporary Art Norway (OCA)
  • 2 millioner kroner til styrking av utstillingshonorar ved statlig støttede institusjoner