Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold – tiltak for barn

Regjeringen foreslår å opprette en ny tilskuddsordning for å kunne gi støtte til tiltak som kan øke livskvaliteten for barn som har blitt utsatt for vold. Tilskuddsmottakerne kan være stiftelser, frivillige organisasjoner og andre aktører. Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til tiltaket i 2015.

Se også pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet