Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Divvun

Ráđđehus árvala juolludit 5,8 miljovnna kruvnno Romssa universitehttii Divvun-reaiddu doaimmaheapmái.

Loga eanet: Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta Prop. 1 S